BRAND 崧大思維

- 設計 / DESIGN
- 藝術 / ART
- 新建築 / ARCHITECTURE

溫暖的光暈光點產生的柔美視覺映像,折射人們對他的崇拜與追思。好的建築美化了環境,也美化了人生。人類很自然地就會對訴諸其感官的物體的形狀、表面和實體產生一些反應。其中某些比例上的安排會為我們帶來一種愉悅感;一旦這樣的安排不存在了,就會讓人感到漠然,甚或一種不適或排斥感。這種愉悅的感覺便是美感;它的負面便成了醜惡感。:「建築是體在光線下有意識的、正確的和壯麗宏偉的相互組合」貝聿銘 :「讓光線來做設計」。--

NEW CASE
新案鑑賞

  P0RTF0LI0
  經典蘊藏

  H0T NEWS
  最新消息

  • 2018-08-15

   企業活動 //

   秋夕-中秋節快樂...

  • 2018-05-16

   企業活動 //

   端午佳節愉快...

  • 2018-01-10

   企業活動 //

   2018水方建設謹賀新年...

  • 2017-01-10

   企業活動 //

   2017雞年納福CHINESE NEW ...

  • 2016-12-01

   企業活動 //

   2016~ 聖誕快樂...

  • 2016-08-20

   企業活動 //

   2016中秋佳節愉快...

  • 2016-05-10

   企業活動 //

   2016端午佳節...

  • 2016-01-25

   企業活動 //

   2016猴運招財,新年快樂...

  • 2015-12-07

   企業活動 //

   2015崧大水方聖誕~感恩新遷...

  • 2015-09-01

   企業活動 //

   崧大建設/水方建設開發~邀您賞月闔度中秋...

  • 2015-05-01

   企業活動 //

   慶端午...

  • 2014-08-22

   企業活動 //

   坂上中秋~Mid-Autumn Fest...

  • 2014-06-20

   媒體報導 //

   崧大建設專題採訪...

  • 2014-06-16

   建案新訊 //

   《聯合報》【坂上の雲】以最少的元素,去變...

  • 2014-06-16

   建案新訊 //

   豪宅新概念 雙牆強化隱私...

  • 2013-10-20

   建案新訊 //

   【坂上の俋 】正文山特區:美藝綠園闊墅、...

  • 2013-02-20

   建案新訊 //

   【坂上の頂】繁華領域、商機夯頂...

  • 2012-11-20

   建案新訊 //

   【坂上の峰 】獨尊棟,四車庫,7米電梯闊...

  • 2012-11-07

   建案新訊 //

   【坂上の峰 】漢神巨蛋、獨傲藏峰...

  • 2010-12-15

   建案新訊 //

   【可以居】溪花與禪意,相對亦忘言...

   INF0MATI0N
   相關訊息

   隨著時間改變而移動的光影、吹過的風所攜帶的味道、響遍建築裡頭的人們交談聲、在周邊漂浮的空氣對肌膚的觸感………………安藤忠雄

   自然環境、雕塑建築、五感人本,互相演繹所帶來的愉悅感正是我們讓您信賴所在………………崧大思維

   • 崧大建設有限公司 / 水方建設開發有限公司
    SONG-DA Construction Co.,LTD. / SHUI-FANG Construction and Development Co.,LTD..

   • 公司地址 // 813高雄市左營區重化街108號

    • 客服專線 // 07-348-1661

    • 傳真專線 // 07-348-1551

    • 電子信箱 // sd6889.sd@msa.hinet.net

   Designed by ADeSign